Pravidla

1. Základní pravidla

2. Registrace a účet

3. Zrušení účtu

4. GDPR

5. Asteroid

Osobní a citlivé údaje o uživateli

Shromažďování, využívání a sdílení osobních a citlivých údajů získaných prostřednictvím aplikace je omezeno na funkce aplikace a služeb a účely související s dodržováním zásad, které jsou v souladu s přiměřeným očekáváním uživatelů:
Aplikace splňuje zásady inzerce služby Google Play.
Údaje můžeš v případě potřeby přenést k poskytovatelům služeb nebo z právních důvodů, například ke splnění platných žádostí orgánů státní správy nebo příslušných právních předpisů, či v rámci sloučení nebo akvizice.
Všechny osobní a citlivé údaje o uživatelích se zpracovávají zabezpečeným způsobem včetně přenosu šifrovaného moderními metodami (pomocí protokolu HTTPS).
Osobní a citlivé údaje o uživatelích nejsou prodávány.
„Prodej“ znamená výměnu nebo přenos osobních a citlivých údajů o uživatelích třetí straně za peněžní úplatu. Za prodej není považován přenos osobních a citlivých údajů iniciovaný uživatelem (například když uživatel pomocí funkce aplikace přenáší soubor třetí straně, nebo když se uživatel rozhodne použít speciální aplikaci pro výzkumnou studii).

Oznámení je na viditelném místě: Aplikace obsahuje oznámení o přístupu k datům, jejich shromažďování, využívání a sdílení. Toto oznámení splňuje následující předpoklady:

Je přímo v aplikaci, nikoli pouze v popisu aplikace či na webu.
Zobrazuje set při běžném používání aplikace a nevyžaduje, aby uživatel přešel do nabídky nebo nastavení.
Popisuje, jaká data se používají nebo shromažďují.
Vysvětluje, jakým způsobem budou data využita či sdílena.
Není umístěno pouze v zásadách ochrany soukromí nebo smluvních podmínkách.
Není zahrnuto mezi ostatními oznámeními, která se netýkají shromažďování osobních a citlivých údajů o uživatelích.

Dialogové okno žádosti o souhlas jet prezentováno jasně a jednoznačně.
K přijetí je nutná pozitivní akce uživatele (například klepnutí na tlačítko, zaškrtnutí políčka).
Opuštění oznámení (např. zavření okna, klepnutí na tlačítko Zpět nebo stisknutí tlačítka plochy) není být považováno za vyjádření souhlasu.
V žádosti nejsou k vyjádření souhlasu uživatele použity zprávy, které se samy zavřou (např. po vypršení časového limitu).
Souhlas uživatele je třeba udělit dříve, než aplikace začne shromažďovat osobní a citlivé údaje o uživateli nebo k nim přistupovat.

„Asteroid shromažďuje/přenáší/synchronizuje/ukládá O HOVNĚ, která využívá k poskytování PŘEDPOVĚDI POČASI - KDYŽ ČLOVĚK CHCE ZNÁT PŘEDPOVĚĎ POČASÍ.“ „Aplikace Asteroid neshromažďuje údaje o poloze, Tyto údaje nevyužívá ani k inzerci.“ „Aplikace Asteroid neshromažďuje údaje ze seznamu hovorů, které nijak nevyužívá, a to i v době, kdy není používána.“