Pravidla

1. Základní pravidla

 • Pravidla serveru Vševjednom.cz jsou platná od 20. 4. 2005 a provozovatel si udává právo bez ohlášení tyto pravidla kdykoliv změnit.
 • Za jakoukoliv škodu způsobenou používáním služeb serveru Vševjednom.cz nenese provozovatel zodpovědnost.
 • Obsahy dat vkládaných uživatelem nesmí být v rozporu se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly, nesmějí obsahovat sexuálně explicitní materiál v jakékoliv jeho podobě a nesmějí poškozovat třetí osoby či organizace a musí být v souladu s platnými zákony a právním řádem České Republiky. Za tyto obsahy je zodpovědný jejich zadavatel (uživatel) a provozovatel za ně nenese zodpovědnost.
 • Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem zamezovat správnému zobrazování služeb, reklam v nich umístěných a odkazů na server Vse V Jednom.cz. V takovém případě bude uživatel upozorněn, v případě nezájmu o nápravu ze strany uživatele, mu bude moct být služba, popřípadě celý účet vymazán.
 • Uživatel nesmí používáním služeb serveru Vševjednom.cz vědomě ohrozit provoz systému. V případě, že najde chybu v systému toto umožňující, je povinen to neprodleně ohlásit.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude na server Vševjednom.cz nahrávat jakákoliv nelegální data (toto se týká především služby Megaupload.cz).
 • Je zakázáno používat služby na stránkách zobrazujících a poskytujících pornografické materiály (fotky, videa) a na stránkách poskytujících nelegální obsah (warez).
 • Uživatel se zavazuje, že nebude služby používat na webech podporujících jakékoliv extrémistické myšlenky, komunismu nevyjímaje.

2. Registrace a účet

 • Uživatel ručí za správnost údajů, které vkládá při registraci.
 • Při registraci je nutno zadat správně email, na který je v zápětí po registraci zasláno jeho heslo pro přihlášení.
 • Pokud se uživatel nepřihlásí do systému do 31 dnů po registraci, bude daný účet smazán.
 • Pokud se uživatel do systému nepřihlásí po dobu delší než 12 měsíců a jeho poslední přihlášení proběhlo v den registrace, bude jeho účet zrušen.
 • Každá služba, která bude po době 31 dnů po aktivaci neaktivní, bude smazána.
 • Uživatel souhlasí, že mu budou zasílány občasné informativní emailové zprávy, informující o novinkách na serveru Vse V Jednom.cz.
 • Uživatel souhlasí, že v žádném případě nebude podávat trestní oznámení související se zprávou, kterou do jakékoliv jeho služby vložila třetí osoba (v opačném případě bude celý účet bezodkladně smazán).

3. Zrušení účtu

 • Každý řádně registrovaný uživatel má právo a možnost odmítnout jakoukoliv změnu v tomto ustanovení zrušením své registrace („Zrušit účet“ v uživatelském nastavení).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet nebo vytvořenou službu bez udání důvodů nebo při porušení některých pravidel.