Smazání příspěvku

Nick:
Heslo:
Přidat zprávu
[X]Unie otců: Orgány ČR běžně žvaní o zájmu dítěte a zároveň ignorují čl. 3 Úmluvy o právech dítěte: Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž BEROU OHLED NA PRÁVA A POVINNOSTI JEHO RODIČŮ, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření.