Smazání příspěvku

Nick:
Heslo:
Přidat zprávu
[X]Tomáš J.: Pane Laštovičko, u výroků mimo justici je stačí hodit do vyhledávače a máte je v originále i s kontextem.
[X]Střídavka: Není pro to důvod, nedělali jsme to ani v minulých ročnících, zbytečně by to protahovalo už tak dost dlouhý přehled. Někdy je na zdroj odkazováno v podrobných komentářích ke žblebtu, protože často tento zdroj obsahuje i další podobné žblebty dotyčného. Většinu žblebtů dohledáte v Google, pokud vás zajímá nějaký konkrétní, zeptejte se.
[X]Jiří Laštovička: je tedy možné odkázat u konkrétních výroků na jejich zdroj ?
[X]Střídavka: U všech výroků samozřejmě kontrolujeme, zda skutečně byly veřejně publikovány. Za veřejné publikování považujeme samozřejmě i soudní rozhodnutí, protože rozsudky si může každý vyžádat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
[X]Jiří Laštovička: Bohužel jsem některé výroky někde vůbec nenašel a není možné je tak ověřit. Možná by anketa byla daleko transparentnější, pokud by se uváděl i zdroj výroku - odkaz na něj. V opačném případě si výrok mohl autor vymyslet jen pod vlivem vlastní neobjektivnosti.
[X]Tomáš Holek: Jinak naprosto souhlasím s výrokem pana Marka Hermana. Jen je škoda, že tam má překlep a místo slova "soudů" napsal slovo "otců". Výrok má správně znít "Proto mluvíme o 20. století jako o století selhání soudů.“ a s tím nelze než souhlasit. Protože pokud tam má nedopatřením to slovo "otců" tak Herma působí jak totální debil.
[X]Tomáš Holek: Tato anketa má smysl pokud poukazuje na neprofesionální a hloupé žvásty soudců, kteří rozhodují o životech dětí, pokud poukazuje na stupidní žvásty různých tzv. psychologů a OSPOD, kteří se k této problematice vyjadřují (a svými výroky ukazují, že sami patří do péče psychiatrů). Ale proč, proboha se v této anketě uvádějí žvásty veřejně známých blbek a vyhulenců jako je Spoustová, Jirešová, Mauerová a Doležal ?? Toto degraduje tuto anketu. Za přínosné považuji že anketa poukazuje na naprostou neprofesionalitu lidí, pracující v profeci psycholog jako je Petra Winnettová a Marek Herman
[X]stykac: to je zase spina. taky zatim nevim.
vse podstatne se opet toci kolem penezovodu, ze ktereho ta spina zije
[X]vali: Konstrastní k žblebtu pí Kovářové stojí postoj a sdělení soc. pracovnice Brázdilové z OSPOD ÚMČ Praha 19 dne 25.4.2015 směrem k otci "neměl jste si pořizovat další děti", v překladu: aby tady maminka od Vás mohla inkasovat co nejvyšší výživné (a dítě Vám "nepůjčovat"). Hmm, tak pořizovat si další děti, aby takový otec nebyl odsouzen k životu v samotě a bez dětí, je taky špatně, tak jak teda...?
[X]alharahadza: 1,2,4,7 netřeba brát nijak extra vážně, jsou to bubliny lidí bez vlivu. 3 - milující rodič může být mentálně na úrovni příslušné úřednice, odpovědný rodič si je vědom, že on není příčinou problematické exekuce a ve vazbě na §889 požádat o svěření do své péče, k čemuž by mu měla příslušná úřednice být nápomocná. Zde nezbývá, než vznést na radnici dotaz, zda úřad pod vedením osoby s tímto názorem může hájit zájem dítěte dle zákona o SPOD.
5 - Kam čert nemůže, pošle advokáta, středobodem nahlížení na opatrovnický spor by měl být zájem dítěte, hra s nulovým součtem je v rozporu s jeho zájmem těžit z obou rodičovských vzorů.
6 - Výrok je lingvistický majstrštyk, v podání ÚS "Úprava" znamená "povinnost", v dalším kroku už jen zbývá, aby ÚS upravil moc parlamentu.
8. Kompromisem je "rozšířený" styk, což je ovšem jen zástěrka pro vektor distribuce výživného.
9. Nastavená úroveň sourozeneckých vztahů je odpovídající, že netušíme čemu, patrně odpovídá úrovni KS Plzeň.
10. A jak funkční je alternativa? A jaké jsou kritické ukazatele rozhodování mezi variantami?
11. Humanitní vzdělání má nevýhodu v absenci reálné základny, která méně nadaným jedincům ztěžuje pochopení podstaty problému. Pan psycholog možná nedohlédl, že matka nesouložila s avokádem, ale s otcem a otcovství nemá žádné spojitosti s dětskou výživou.
12. Syndrom zavrženého rodiče využívá k propojení otcovství s domácím násilím a neplacením výživného.
13. Nezbývá než medializovat činnost ROSA proti právu dětí na péči obou rodičů a odstřihnout od penězovodů.
14. Paní psycholožka neuvedla data a důkazy. Disponuje atestací z neurologie či neurochirurgie?