Smazání příspěvku

Nick:
Heslo:
Přidat zprávu
[X]Střídavka: Milá Anko, poté, co jste kvůli otcově milence dítěti rozbila rodinu, evidentně ještě vycházíte z pocitujakési své nadřazené role, když chcete otci "postupně navyšovat styk". Otec je rodič stejně jako vy a měl by o dítě pečovat stejně jako vy, ne se s ním pouze "stýkat". Dvouleté dítě může být stejně s otcem i s matkou, jen intervaly střídání by měly být krátké (maximálně několik dnů). Psychické problémy dítěte mohou být způsobeny i vaší úzkostností a hyperprotektivitou. Zkuste se bez zbytečných obav normálně podělit s otcem o péči a dítě by se tím mohlo uklidnit.
[X]Anka: Tomáš Holek: Z vlastní zkušenosti. Narodilo se nám dítko (chtěné oběma), po porodu si manžel našel milenku. Všichni víme, jak takové věci dopadají, když si o tom povídají i na vedení na společném pracovišti. K milence byl nakonec odejit, neboť situace byla neúnosná (ano, vyhodila jsem ho). Malému nebyl ani půl rok. Na začátku spousta slibů, toto bude, tamto bude. Začala jsem chodit do práce, abych nás uživila. Styku s prckem jsem nebránila, vždyť je to otec. Na konec to dopadlo tak, že jsem u soudu poslouchala, jak jsem hrozná máma, že styku bráním, mám psychický problém s otcem malého atd. Dodávám, že i do rozhodnutí soudu jsem opouštěla byt, aby tam s prckem mohl být, nabízela mu, aby si ho vyzvedl na procházky atd. Někdy využil, někdy nevyužil. Sociální pracovnici nic nezajímalo, podle ní jsem hrozná byla. Dneska už je starší, následkem brzkého odlučování se u něj projevují změny v chování od agresivity, odmítání po apatii. Kdykoli to chci s otcem řešit, jsem strašná a není se mnou řeč, protože bráním jeho právu. Jediná rada pracovnice je, obraťte se na krizové centrum, řešte tam. To otec odmítá, takže je to stále dokola. On chce navyšovat styk, já jsem pro, ale postupně, aby to to dvouletý dítě zvládlo zažít. Tak mi řekněte, kde je ta vhodnost přístupu. Tady s rozumem člověk moc neuspěje.
[X]JL: rodinné konfigurace kdo s kým, před a po můžou být různorodé,
ale důležité je, aby oběma rodičům vždy zůstala zachována péče
[X]jella: pro Tomáš Holek. Pokud je pro vás matka, která se stará o děti zrůda, to je vaše věc, ale samoživitelka je ať si myslíte co chcete a podporu z našich daní většinou nedostává, protože na ni nemá nárok. Naopak sama daně platí. To morální rozhořčení je až směšné.
[X]jella: pro střídavka: Ale podporujete odcházející otce, kdykoli se sem dostane příspěvek ženy ve smyslu, ex odešel o děti nemá zájem, vždy je podpora na straně toho otce. Něco jako: musíme ho respektovat, hlavně, aby si nemyslel, že je něco špatně. ostatně váš článek o samoživitelkách je o tom, že vina je vždy na straně ženy.
[X]Antonie: Zbyňku, tady se soudí jako za minulého režimu. Je potřeba se ozývat. Otec, který je nepřipravený se dostává do pasti u opatrovnického soudu a velice snadno o děti přijde. Už jenom tím, že nedostane u soudu slovo. Stačí pomluva a děti mu vezmou.
[X]Tomáš Holek: jella: já bych podporoval samoživitele/samoživitelku, pokud ten druhý rodič opustí rodinu a o péči o děti nemá zájem. Pokud jeden z rodičů (většinou matka) opustí rodinu (většinou kvůli milenci) a dostane děti do péče a otec marně bojuje za to, aby se mohl podílet na výchově svých dětí, tak taková zrůda není samoživitelka a nezaslouží si podporu státu (z našich daní) !!!
[X]Aleš Hodina: Podporuji Cochemský model v jeho originální podobě, tedy s důrazem na rodičovskou odpovědnost obou rodičů a snahu o hledání dohody v tomto rámci. Rozhodně nepodporuji nějaké české zpotvořeniny, kde by dohodě měla padnout za oběť péče obou rodičů.
[X]Zbyněk: pokud Aleš Hodina podporuje pokrytecký Cochemský model nemohu podepsat a nevěřím mu. Pan Hodina nejedná férově, zájmy má širší než boj za střídavku. On ví, že cestou kterou vede,zde v čr změnu neudělá.
[X]Střídavka: Důrazně se ohrazujeme proti nařčení, že podporujeme odcházející otce. Nepodporujeme rozpad rodiny ze žádné strany (2/3 návrhů na rozvod přitom dávají ženy). A pokud už k rozpadu dojde, podporujeme, aby oba rodiče pečovali o dítě a ani jeden tak nebyl v pozici samoživitele (tedy rodiče, který se o dítě stará sám).