Ministerstvo vnitra České republiky - eGovernment - Aktuální informace - Ministerstvo vnitra České republiky

Petr Kuchař a Roman Vrba převzali ocenění za svoji práci při rozvoji eGovernmentu (21. 3. 2018 15.17)

Magazín Egovernment vyhlásil v úterý 20. března 2018 na slavnostním večeru výsledky soutěže o největší přínos při rozvoji elektronizace veřejné správy. Ocenění se udělovala osobnostem z veřejné správy ve čtyřech kategoriích – obce, města, kraje a úřady. Letos mimořádně i za celkový přínos. Touto osobností se stal Petr Kuchař, ředitel odboru hlavního architekta Ministerstva vnitra.

Informace k problematice kvalifikovaných elektronických pečetí (15. 3. 2018 8.46)

Ministerstvo vnitra níže zveřejňuje aktuální informace týkající se problematiky kvalifikovaných elektronických pečetí.

Stanovisko k použití kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek (6. 3. 2018 8.18)

Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra zveřejňuje na základě žádosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, stanovisko k přípustným možnostem použití kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

eID_CSCA seznam zneplatněných certifikátů - Test (28. 2. 2018 15.04)

Česká národní certifikační autorita - eID_CSCA_TEST (28. 2. 2018 14.38)

Článek je vytvořen za účelem testování.

Oznámení o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě (poskytovatel: eIdentity a. s.) (20. 2. 2018 10.30)

Dne 30. května 2017 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele eIdentity a. s. se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu ACAeID - vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě.

Ministerstvo vnitra ČR organizuje veřejnou konzultaci na téma způsobu komunikace kvalifikovaného správce s národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a k problematice akreditace dle zákona o elektronické identifikaci (19. 2. 2018 14.53)

Ministerstvo vnitra ČR organizuje veřejnou konzultaci na téma způsobu komunikace kvalifikovaného správce (IdP) s národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) a k problematice akreditace dle zákona o elektronické identifikaci, která se uskuteční dne 7. března 2018 od 9:30 hod. v zasedací místnosti č. 1.70 na adrese Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4.

Oznámení o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek (poskytovatel: První certifikační autorita, a. s.) (7. 2. 2018 12.40)

Dne 18. prosince 2017 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele První certifikační autorita, a. s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000, o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu I.CA kvalifikované certifikáty pro autentizaci internetových stránek (vydávání kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek).

Rámcová smlouva na pořizování licencí k produktům Cisco Systems (31. 1. 2018 12.49)

Oznámení o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek (poskytovatel: eIdentity a. s.) (12. 1. 2018 15.14)

Dne 30. května 2017 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele eIdentity a. s. se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu ACAeID - vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek.

V registru smluv byl zveřejněn již jeden milion smluv (12. 1. 2018 13.11)

Dne 12. ledna 2018 bylo v registru smluv dosaženo hranice jednoho milionu zveřejněných smluv, které publikovalo celkem 7 842 subjektů. Jedná se o všechny přijaté a publikované smlouvy včetně následně zneplatněných smluv. Miliontou smlouvu zveřejnila Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace.

Portál veřejné správy - informace k formuláři Žádost o využití údajů z Registru obyvatel (9. 1. 2018 14.14)

Dne 3. ledna 2018 byl spuštěn pilotní provoz nového konceptu Portálu veřejné správy. Cílem ministerstva vnitra je vytvořit moderní, funkční a uživatelsky přívětivé místo, kde každý jednoduše najde všechny potřebné informace a online služby týkající se veřejné správy. Nový Portál přináší otevřenou a flexibilní platformu, která bude v dalších etapách postupně doplňována, s cílem zlepšovat služby pro veřejnost i pro zaměstnance veřejné správy.

Oznámení o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s. p. (2. 1. 2018 9.46)

Dne 20. listopadu 2017 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s. p. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru.

Oznámení o vydávání dalších typů kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru eIdentity a. s. (11. 12. 2017 14.52)

Dne 28. srpna 2017 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele eIdentity a.s. se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Ohlášené změny se dotýkají aktuálně poskytované služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy - konkrétně se jedná o vydávání dalších typů kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů:

Přijetí delegace výboru pro veřejnou správu a eGovernment Indonéské republiky (27. 11. 2017 14.45)

V pondělí 13. listopadu 2017 přijali zástupci Ministerstva vnitra a Úřadu vlády delegaci Výboru pro veřejnou správu a eGovernment Dolní komory parlamentu Indonéské republiky, který si zvolil Českou republiku pro svou studijní cestu v návaznosti na informace o trvalém rozvoji eGovernmentu a spuštění Iniciativy 202020. Návštěva se uskutečnila na základě žádosti Velvyslanectví Indonéské republiky.

Konference o eGovernmentu pro úředníky: stát je připravený lépe komunikovat s občany (20. 11. 2017 8.50)

Výjimečnou příležitost získat maximum informací o novinkách v eGovernmentu měli na začátku listopadu úředníci z celé české veřejné správy. Ministerstva, Úřad vlády a NAKIT, s.p. pro ně připravili konferenci s názvem "Snadná navigace světem úřadů". Na pražský Žofín, místo konání konference o novinkách v digitalizaci státní správy, dorazilo přes čtyři sta státních úředníků, starostů, tajemníků obcí. Další sledovali konferenci živě na internetu.

Zranitelnost ROCA (31. 10. 2017 13.53)

Základní informace pro uživatele + odkaz na on-line test

Oznámení o zahájení vydávání kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru eIdentity a. s. (27. 10. 2017 12.42)

Dne 11. října 2016 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele eIdentity a.s. se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Ohlášené změny se dotýkají aktuálně poskytované služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy - konkrétně se jedná o zahájení vydávání kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů:

Datové schránky rozšiřují okruh svých uživatelů (27. 10. 2017 10.18)

Od 1. října 2017 se rozšířil okruh subjektů, kterým je automaticky zřízena datová schránka určená nejen pro komunikaci s úřady. Vedle všech orgánů veřejné moci, právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, notářů, exekutorů, advokátů, daňových poradců a insolvenčních správců tak nově bude datové schránky používat i téměř 1200 statutárních auditorů vedených v seznamu Komory auditorů České republiky.

Pozvání na konferenci „Snadná navigace světem úřadů“ (17. 10. 2017 12.49)

Konference se uskuteční 2. listopadu 2017 od 9.30 hod. v Paláci Žofín v Praze.