Ministerstvo vnitra České republiky - eGovernment - Aktuální informace - Ministerstvo vnitra České republiky

Informace k akreditovaným subjektům posuzováním shody v České republice (24. 5. 2019 13.56)

Návody ke stažení (17. 5. 2019 9.55)

Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu nového loga Datových schránek (15. 5. 2019 11.15)

V rámci veřejné soutěže s názvem "Návrh nového loga Datových schránek" zadávané dle ustanovení § 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Základní registr práv a povinností (RPP) (14. 5. 2019 10.00)

Základní registry a Správa základních registrů (14. 5. 2019 9.58)

Oznámení o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele a kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru službám Národní certifikační autority (poskytovatel: Správa základních registrů) (6. 5. 2019 15.02)

Dne 5. února 2019 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele Správa základních registrů, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Na vápence 915/14, PSČ 130 00, o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro služby:

Přístupnost internetových stránek a mobilních aplikací (16. 4. 2019 14.22)

Oznámení o posunu termínu oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu nového loga datových schránek (15. 4. 2019 15.06)

Informace k problematice elektronické identifikace a oznámených systémů elektronické identifikace (17. 3. 2019 22.14)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“) stanovuje povinnost uznávat za jím stanovených podmínek prostředky pro elektronickou identifikaci pro přístup k on-line službám poskytovaných subjekty veřejného sektoru, které byly vydány v rámci oznámeného systému elektronické identifikace.

Seznam pověřených osob k posuzování prostředku a systému el. identifikace (17. 3. 2019 22.09)

Ministerstvo vnitra zveřejňuje seznam pověřených osob, kterým bylo uděleno pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace v souladu s § 11 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Jedná se o následující společnost:

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, a související změnový zákon č. 251/2017 Sb. (17. 3. 2019 21.55)

Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, adaptuje právní řád České republiky na část nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (dále jen „nařízení eIDAS“), která upravuje elektronickou identifikaci. Nařízení eIDAS stanovuje povinnost uznávat za jím stanovených podmínek prostředky pro elektronickou identifikaci pro přístup k on-line službám poskytovaných subjekty veřejného sektoru, které byly vydány v rámci oznámeného systému elektronické identifikace.

Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím pro veřejnoprávní původce (27. 12. 2018 7.28)

Na základě četných dotazů zveřejňujeme metodický materiál k problematice elektronických podpisů a pečetí určený pro veřejnoprávní původce.

Oznámení o vydávání kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru eIdentity, a.s. (2. 10. 2018 9.56)

Dne 30. srpna 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele eIdentity a.s. se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. Ohlášená změna se dotýká poskytované služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě - konkrétně se jedná o vydávání kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí:

Seznam vydávaných kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí v České republice (26. 7. 2018 20.48)

Ministerstvo vnitra ČR zveřejňuje za účelem přehlednosti pro "uživatele elektronických pečetí" souhrnný seznam vydávaných kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí, které jsou nabízeny ze strany kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru v České republice.

Oznámení o vydávání kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s.p. (26. 7. 2018 20.45)

Dne 14. června 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1 – Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599,  o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru.

Obecné výsledky kontroly poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru (25. 7. 2018 13.40)

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky provedené kontroly poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru.

Oznámení o plánovaném ukončení podpory webové aplikace CertIQ (včetně webových služeb) k 30. 9. 2018. (16. 7. 2018 15.56)

Ke konci září roku 2018 dojde k ukončení podpory webové aplikace CertIQ sloužící pro ověřování certifikátů vůči důvěryhodným seznamům podle nařízení eIDAS, kterou provozuje Ministerstvo vnitra na dobrovolné bázi.

Informace k placení správního poplatku v souvislosti s přijetím žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace (9. 7. 2018 10.10)

V souvislosti s přijetím žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (dále jen zákon č. 250/2017 Sb.), je stanoven správní poplatek ve výši 100 000 Kč. Správní poplatek je uveden v položce č. 22 písm. i) přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Občanský průkaz vydávaný od 1. 7. 2018 splňuje požadavky na kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (3. 7. 2018 10.54)

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydávaný od 1. července 2018 je kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů ve smyslu nařízení EU č. 910/2014, jelikož implementuje certifikované technologie "IAS Classic V4.4 with MOC Server 1.1 on MultiApp V4" umístěné na čipu M7892 G12.

Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a doporučená bezpečnostní opatření (28. 6. 2018 16.44)

Níže uvedené podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace (dále jen "občanský průkaz") a související doporučená bezpečnostní opatření pro uživatele byly vypracovány Ministerstvem vnitra na základě povinnosti stanovené v § 7a zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.
RSS Online čtečka od Vsevjednom.cz