Prošli jste si jednu (nebo více) z nabízených křížových cest městem?

6 (55 %)

3 (27 %)

2 (18 %)
Hlasů: 11