Hodnoťte jako ve škole
výborné
581 (75 %) 75 %
chvalitebné
72 (9 %) 9 %
dobré
36 (5 %) 5 %
dostatečné
27 (3 %) 3 %
nedostatečné
56 (7 %) 7 %
Hlasů: 772