Kde jste trávili/budete trávit letošní dovolenou?
Doma
2 18 %
V zahraničí
5 45 %
V Čechách
4 36 %
Nemám dovolenou
0 0 %