Vyjadri svoj názor:
- dohrať sezónu v pôvodnom zložení
10 63 %
- prerozdeliť hráčov
6 38 %
Hlasov: 16