Poběžíš Vánoční běh 2018?
Ano
31 % 31 %
Ne
23 % 23 %
Ještě nevím.
18 % 18 %
Hlasů: 62