Poběžíš Vánoční běh 2018?
Ano
35 % 35 %
Ne
15 % 15 %
Ještě nevím.
15 % 15 %
Hlasů: 52