Poběžíš Vánoční běh?
Ano
34 % 34 %
Ne
28 % 28 %
Hlasů: 83