Poběžíš Vánoční běh?
Ano
39 % 39 %
Ne
27 % 27 %
Hlasů: 93