Poběžíš Vánoční běh 2018?
Ano
33 % 33 %
Ne
16 % 16 %
Ještě nevím.
16 % 16 %
Hlasů: 51