Poběžíš Vánoční běh 2018?
Ano
33 % 33 %
Ne
27 % 27 %
Ještě nevím.
17 % 17 %
Hlasů: 81