Poběžíš Vánoční běh 2017?
Ano
29 % 29 %
Ještě nevím.
11 % 11 %
Ne
13 % 13 %