Poběžíš Vánoční běh 2018?
Ano
32 % 32 %
Ne
23 % 23 %
Ještě nevím.
15 % 15 %
Hlasů: 60