Poběžíš Vánoční běh 2018?
Ano
31 % 31 %
Ne
28 % 28 %
Ještě nevím.
17 % 17 %
Hlasů: 72