Poběžíš Vánoční běh 2017?
Ano
5 % 5 %
Ještě nevím.
5 % 5 %
Ne
0 % 0 %