Poběžíš Jarní běh 2017?
Ano
22 % 22 %
Ještě nevím.
6 % 6 %
Ne
33 % 33 %