Vynechať kopec ? Obrátka bude v Štóse okolo kostola.
Nie
28 (56 %) 56 %
Áno
22 (44 %) 44 %
Hlasov: 50