Vynechať kopec ? Obrátka bude v Štóse okolo kostola.
Nie
32 (54 %) 54 %
Áno
27 (46 %) 46 %
Hlasov: 59