Snažíte sa robiť čo najviac zvyklostí, ktoré Vám odovzdali Vaše rodiny?
Odpoveď NIE
56 %
Odpoveď ÁNO
44 %