Snažíte sa praktizovať veľkonočné tradície?
Odpoveď NIE
48 %
Odpoveď ÁNO
52 %