Poběžíš Jarní běh 2014?
Ano, chci běžet.
65 %65 %
Nevím
12 %12 %
Ne, nepřijedu.
24 %24 %