Páčil sa vám časopis ?
Jasné bol SUPER !
33 (65 %) 65 %
Nie, vôbec sa mi nepáčil !
18 (35 %) 35 %
Hlasů: 51