Používate web alebo offline knihovnu?
Používam webtech.scorpions.cz
425 (63 %) 63 %
Používam offline knihovnu
249 (37 %) 37 %
Hlasov: 674