Používate web alebo offline knihovnu?
Používam webtech.scorpions.cz
419 (63 %) 63 %
Používam offline knihovnu
248 (37 %) 37 %
Hlasov: 667