Kde zapojujete proudnici?
na záknadně
49 (55 %) 55 %
za běhu
40 (45 %) 45 %
Hlasů: 89