Hodnoťte jako ve škole
výborné
582 (75 %) 75 %
chvalitebné
74 (10 %) 10 %
dobré
37 (5 %) 5 %
dostatečné
28 (4 %) 4 %
nedostatečné
57 (7 %) 7 %
Hlasů: 778