S jakými pocity, očekáváním odjíždíte na Nový Zéland?
Poznat zemi, kontinent Nový Zéland.
95 (24 %) 24 %
Vydělat si peníze.
74 (19 %) 19 %
Začít nový život.
186 (47 %) 47 %
Vyzkoušet si novou, jinou práci.
39 (10 %) 10 %